Główna

Rok 2018 nakłada na podatników bardzo dużo nowych obowiązków, które szczególnie dotkliwe mogą być dla mikroprzedsiębiorców oraz osób

Usługi kadrowe i płacowe oferujemy każdemu, kto pragnie dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków jako pracodawca.

Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundsz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenia zdrowotne. Naliczanie zasiłków chorobowych i

Odbiór dokumentów od klienta. Porady księgowe, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej (Urząd Miasta lub Gminy, Urząd Skarbowy, ZUS, PIP)