ZUS

Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundsz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenia zdrowotne. Naliczanie zasiłków chorobowych i innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.