Oferta

Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich firm, oferując następujące usługi:
KSIĘGOWOŚĆ
 • Księgi rachunkowe
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Podatek VAT
 • Deklaracje podatkowe
 • Ewidencja środków trwałych
 • Sporządzanie i wysyłanie plików kontrolnych JPK.
 • Pozostałe ewidencje księgowe
 • Inne
KADRY
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie akt osobowych
PŁACE
 • Naliczanie podatku dochodowego
 • Listy płac
 • Karty wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie informacji-PIT 11
 • Inne
ZUS
 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego właścicieli firm oraz ich pracowników i członków ich rodzin
 • Obliczanie składek ZUS
 • Deklaracje ZUS
PONADTO
 • Porady księgowe
 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej (Urząd Miasta lub Gminy, Urząd Skarbowy, ZUS, PIP)
 • Sporządzanie wniosków i pism
 • Wnioski o interpretację podatkową
 • Wnioski dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Urzędu Pracy